เติมเงิน VIP

งดให้บริการต่ออายุ VIP ชั่วคราว // ไม่รับชำระเงินทุกช่องทาง